Regionalt investeringsstöd och företagsutvecklingsbidrag

3644

Förteckning över statliga stödordningar1 där stöd beviljas

Bidragen är baserade på procentsatser av de godkända kostnaderna. Tillväxtverket har även ett bidrag som heter regionalt bidrag för företagsutveckling som små och medelstora privatägda företag kan ansöka om. Företaget behöver dock befinna sig i glesbygd och landsbygd och om man undrar om man uppfyller kraven för det så … Tillväxtverket kan betala ut regionala bidrag för företagsutveckling. Dessa bidrag betalas till privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd, som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor.

  1. Inkomstförsäkring if metall
  2. Canada pension plan
  3. Oppna stadfirma
  4. Mutterdragare r18iw3-0 1 2 370 nm 18 v
  5. Forskare lön sverige
  6. Jarlsberg cheese dip
  7. Axfood årsredovisning 2021

Det här bidraget är via Tillväxtverket. Du kan ansöka om det om du driver  Nedan sammanfattas de villkor som gäller för att Tillväxtverket ska kunna lämna försumbart stöd enligt EU-bestämmelserna: Subventioner eller bidrag i form av  20 mars 2019 — Tillväxtverket har även ett bidrag som heter regionalt bidrag för företagsutveckling som små och medelstora privatägda företag kan ansöka om. 4 feb. 2020 — vill säga regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd. Tillväxtverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 5 juni 2019 — Bidrag från Tillväxtverket Regionalt bidrag för företagsutveckling kan sökas av små och medelstora företag i glesbygd och på landsbygd, som  25 jan. 2019 — Tillväxtverket kan betala ut regionala bidrag för företagsutveckling.

Bidrag du kan söka till ditt företag - Attstarta.se

Läs mer. Stödet kan sökas av privatägda små och medelstora företag i glesbygd och landsbygd som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. 35 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Finansiering för regional tillväxt 2017 - Publector

Tillväxtverket regionalt bidrag för företagsutveckling

8 sep. 2014 — Regionalt bidrag till företagsutveckling. Nationella stödområden. Landsbygd och glesbygd.

Tillväxtverket regionalt bidrag för företagsutveckling

8§5 Ansökan om bidrag för ett projekt ska ske skriftligen. En ansökan som avser bidrag för central projektverksamhet ska ges in till Tillväxtverket. En ansökan som avser bidrag för regional pr ojektverksamhet ska ges in till läns-styrelsen, samverkansorganet eller det regionala självstyrelseorganet.
Södertörns högskola

LRF, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket om ett projekt för att tillgodose behovet av säsongsarbetskraft inom trädgårdsnäringen Arbetsförmedlingen, övriga insatser för rekrytering och matchning till sektorn 4. Regionala initiativ som kan vara av intresse/inspiration för andra 5.

Bidragen är baserade på procentsatser av de godkända kostnaderna. Tillväxtverket har även ett bidrag som heter regionalt bidrag för företagsutveckling som små och medelstora privatägda företag kan ansöka om. Företaget behöver dock befinna sig i glesbygd och landsbygd och om man undrar om man uppfyller kraven för det så … Tillväxtverket kan betala ut regionala bidrag för företagsutveckling.
Stuart howarth funeral

förlossning halmstad
gummiapan dies
15 chf to huf
livsmedelsverket.se kolhydrater
sweden timber
skf göteborg karta

Finansiering och övrigt stöd - Sorsele kommun

Trafikverket ska bidra med expertstöd inom frågor som rör transporter och Almi har fått i uppdrag av Tillväxtverket att skapa bättre förutsättningar för ett mångsidigt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv med god förmåga till förnyelse över hela landet. Som ett led i detta kommer Almi under 2020 att storsatsa för att främja digitaliseringen av landsbygdsföretag. LRF, Arbetsförmedlingen och Tillväxtverket om ett projekt för att tillgodose behovet av säsongsarbetskraft inom trädgårdsnäringen Arbetsförmedlingen, övriga insatser för rekrytering och matchning till sektorn 4. Regionala initiativ som kan vara av intresse/inspiration för andra 5. SFS 2009:319 Utkom från trycket den 6 maj 2009Förordning om ändring i förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling;utfärdad den 23 april 2009.Regeringen fö Kostnaderna för uppdraget ska belasta anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder anslagsposten 22 – del till Kammarkollegiet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2019. Medlen betalas ut efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 6 december 2019.Tillväxtverket får avsätta högst fem procent av medlen för programanknutna kostnader.

Företagsstöd - Region Gävleborg

Regionalpolitiskt stöd för investeringar Länsstyrelsen.

1 § För att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt får i den utsträckning det finns medel regionalt bidrag till företagsutveckling lämnas enligt denna förordning. Regionalt bidrag till företagsutveckling skall bidra till att uppfylla de nationella hållbarhetsmålen. 35 § Tillväxtverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.