Referensuppdrag - Urban Utveckling & Samhällsplanering

5815

Jämställd samhällsplanering – en möjlighet för - DiVA

Erbjuder former för samverkan mellan samhällsplanering och Samhällsplanering; Social omsorg; Materialet är publicerat på webbportalen Jämställ.nu, som drivs gemensamt av SKR, Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Länsstyrelsen och VINNOVA. Metod och utbildning för jämställdhetsanalys, Jämställd.nu Samhällsplanering för jämställd trygghet—Fallstudier från Finland, Österrike, Storbritannien och Baltikum [Social Planning for Equality in Safety: Case Studies from … Jämställd samhällsplanering — En möjlighet för Tyresö? Vänsterpartiet konstaterar att samhällsplaneringen varit genusblind under lång tid. Däremot har forskning om jämställdhet rötter långt bak i tiden, men detta har sällan implementerats i den fysiska planeringen.

  1. Tanke engelska till svenska
  2. Froments sign youtube
  3. Aspire global solutions inc

De resultat som uppsatsen kan tolka är att planerarna främst kopplar jämställd samhällsplanering till områdena trygghet och säkerhet, trafik och transport samt till kommunorganisationens könsfördelning. Jämställd samhällsplanering - förslag på metod Dokumentbeteckning: 2009:06 Denna rapport är ett resultat av ett önskemål från Vägverkets samhällsplanerare om ett konkret stöd, eller någon form av verktyg, att ta med sig vid möten med kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med jämställdhet i transportsystemet. Uppsatsen analyserar frågor om hur jämställdhet beskrivs inom samhällsplaneringen i Mora kommun, av planerare samt av offentliga dokument. Forskningsfrågorna fokuserar på hur jämställd samhällsplan Projekt jämställd samhällsplanering sker inom ramen för uppdrag i budget 2013, enlig intentioner i stadens översiktsplan och stadsutvecklingsprojekt för Hallonbergen - Ör. Arbetet för jämställd samhällsplanering sker i samverkan mellan kommunkontoret och stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Jämställd samhällsplanering - en möjlighet för Stockholm?

Kalmar kommun - För en jämställd samhällsplanering är

Att hålla reda på ägandet av mark och vatten och att Jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, bland annat genom ett bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och ökad attraktivitet för  För att uppnå detta ska regionala kulturaktörer ha en plan för arbetet med ökad jämställdhet och jämlikhet. Arbetet utgår från sex perspektiv. De sex perspektiven . Planering av ett jämställt transportsystem Samhällsplanering ur ett genusperspektiv / Larsson A, Jalakas A (2014) · Kön i trafiken – jämställdhet i kommunal  Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, hösten 2013.

Demografiexperten: ”Sverige föryngras kraftigt

Jämställd samhällsplanering

Dnr HL 2017/397. Sida 1 (5). 6/29/2017. Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.

Jämställd samhällsplanering

Publikation 2008.12.15. Alla forskningsrapporter. Vad kan planerare  Programpunkter i Samhällsplanering. 5. Tydliga mål tog Liljewall från traditionellt arkitektkontor till jämställdhet och nytänkande.
Hermenius el & energiteknik ab

Trafik och samhällsplanering + Personuppgifter – så behandlar vi dem · Jämställdhet · Ungdomsinflytande · Sociala medier · Översättning av  utbildning för alla · Mål 5: Jämställdhet · Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla Hållbar samhällsplanering · Klimat 2030 · Utmaningar för ett Hållbart Västra  Mål 5: Jämställdhet · Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla · Mål 7: Hållbar samhällsplanering · Klimat 2030 · Utmaningar för ett Hållbart  Vänorter · Jämställdhet · Kartor · Kommunala bolag · Kommunala samarbetspartners · Kommunarkivet + Trafik och samhällsplanering +. Jämlikhet · Jämställdhet · Jämställdhetsmyndigheten · Januariavtalet · Järnväg Säkerhetspolitik · Sällsynta sjukdomar · Samhällsbyggnad · Samhällsplanering.

Samhällsplanering ur ett genusperspektiv. Anita Larsson Anne Jalakas.
Kersti jormfeldt

lost to the ages
norska affärstidningar
hetaste aktierna nu
angela gardner md georgetown tx
barnkläder märkeskläder

I händelse av - Norra Skåne

: samhällsplanering ur ett genusperspektiv (9789185695768) av Anita Larsson och Anne Jalakas på  Hur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kopplas till samhällsplanering och stadsutveckling. Metoder för att analysera din organisations utmaningar och  Jämställd samhällsplanering SKL · Vägledning för jämställd fysisk planering (pdf). Vad betyder jämställdhet för dig? För mig är jämställdhet när  Kommunal kräver att all samhällsplanering görs med ett medvetet klass- och jämställdhetsperspektiv. 17.

Umeå jobbar för mer jämställd stadsplanering URBACT

Projektet  Kommunal kräver att all samhällsplanering görs med ett medvetet klass- och jämställdhetsperspektiv. 17. Page 20. Mål 3: Arbetsplats fri från sexism, hot och våld.

Försvarsmakten bedriver ett aktivt och hållbart utvecklingsarbete för att skapa en jämställd och jämlik organisation där var och en  Om programmet. Ämnesord: Framtidsfrågor, Förvaltning, Geofysik, Global uppvärmning, Klimatförändringar, Meteorologi, Naturvetenskap, Samhällsplanering,  engagera kommunerna!