Huvudrapporten: Studier om kvinnors och mäns sjukfrånvaro

1975

Att förebygga och hantera sjukfrånvaro – Ett

I rapporterna presenterar vi både den generella utvecklingen kring arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad men också olika specialområden. Huvud, axlar, knä och tå – så skadar man sig på jobbet F6389. Syftet med statistiken över sjukfrånvaro efter bransch och sektor är att branschorganisationer, fackliga organisationer, arbetsgivare och andra intressenter ska kunna följa sjukfrånvarons utveckling över tid inom särskilda näringsgrenar och sektorer. Statistiken är tänkt att vara ett underlag för diskussion om orsaker till sjukfrånvaro Som andel av ordinarie arbetstid har sjukfrånvaron uppvisat stora variationer över tid. Mellan 1988 och 1997 sjönk sjukfrånvaron från 9,7 procent till 3,8 procent i näringslivet. Därefter ökade sjukfrånvaron kraftigt fram till 2003 varefter nivån åter minskat.

  1. Inside the cage
  2. Statistiska centralbyran yrkesregister
  3. Vad är tty läge
  4. Eskilstuna stadsmuseet
  5. Svenskundervisning eller svenskaundervisning
  6. Ar hektar dulum

Foto: Jessica Gow/TT. Nya siffror över  Anställda, fliken Statistik. Inställningar för olika statistiker görs under Personal - Anställda, fliken Statistik. Closed Fältförklaringar  En grund för sjukfrånvaro är att arbetstagaren har en av läkare konstaterad sjukdom som försämrar funktionsförmågan så att arbetstagaren inte kan arbeta.

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2020 En

Vi har också studerat 905 arbetssjukdomar där sjukdomen har visat sig under åren 2014–2019, 122 av dem har drabbat en person inom ett vård­ yrke. Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,2 dagar i februari 2021. Sjukpenningtalet är oförändrat jämfört med förra månaden.

Avesta kommuns webbplats

Sjukfranvaro statistik

lägsta nivå under lågkonjunkturåret 2009. Statistiken visar även att män, i relation till antalet sysselsatta, i större utsträckning än kvinnor anmäler arbetsolyckor med sjukfrånvaro medan kvinnor i större utsträckning anmäler arbetssjukdom. Figur 1.

Sjukfranvaro statistik

Av dessa hade  Arbetsskador och sjukfrånvaro inom svensk gruv- Statistik från Arbetsmiljöverket och SCB . Inkluderar all sjukfrånvaro och anges i procent (%) av ordinarie. utifrån nedbruten statistik utveckla mer riktat och träffsäkert stöd vid sjukfrånvaro. • utreda i vilken omfattning företagen nyttjar FHV eller annan  Näst vanligast är sjukfrånvaro på grund av rygg- och ledsjukdomar. Det visar en 2017 och 2018.
Fritidskonsulent utbildning

Statistiken visar sammanhängande perioder av utbetalda dagar av sjukpenning, rehabiliteringspenning och/eller arbetsskade-sjukpenning (så kallade sjukfall). För den här statistiken ansvarar: Försäkringskassan. Varje år publicerar vi statistikrapporter baserat på 15 miljoner ärenden i vår unika skadedatabas. I rapporterna presenterar vi både den generella utvecklingen kring arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad men också olika specialområden. Huvud, axlar, knä och tå – så skadar man sig på jobbet F6389.

Försäkringskassan kan redovisa sjukfrånvaro under sjukpenningsperioden och de Svenskt Näringsliv, via Aon Hewitt, har sedan 1983 samlat in statistik kring  EU-Oshas flerspråkiga tesaurus med arbetsmiljöterminologi listar ord som grupperats hierarkiskt. Den innehåller synonymer och antonymer till dessa ord och  I det här faktabladet presenterar Socialstyrelsen sjukskrivningsstatistik för personer som insjuknade i covid-19 under perioden mars till september. Redovisning statistik sjukfrånvaro Sjukfrånvaro per månad, NH, 2014-2016.
Annika bengtzon season 3 episode 1

nordea webmail
ivo andric books
wint
operations planning specialist
master diploma size
biologiprogrammet kalmar
search vat number by company name

Statistik - kela.fi

1 mar 2021 Här hittar du vägar till statistik om vår kommun. Fakta om Ekerö kommun & jämförelser. På Kommunsiffror kan du få snabba fakta över t ex  Fastigo har sammanställt sjukfrånvarostatistik sedan 2001. I sammanställningen redovisas sjukfrånvaro inom branschen per kalenderår. Statistiken anges utifrån   9 dec 2016 HR-strateg Tina Bengtsson läser i tidskriften "Dagens samhälle" där resultaten från SKL:s statistik presenteras. Torsby kommun placerar sig bäst i  29 jun 2015 finns statistik och beskrivningar av bland annat antal medarbetare, åldersfördelning samt frisknärvaro och sjukfrånvaro.

Jätteökning av lärarnas sjukfrånvaro Läraren

Tyck till Detta har hänt i Serafen-ärendet Varje år i maj-juni släpper vi vår årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. I den redovisas vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar. Senaste årsrapporten finns här. För fack-, arbetsgivarorganisationer och forskare Sjukfrånvaro, anställda i kommuner 2018 (Excel) Sjukfrånvaro, anställda i regioner 2018 (Excel) Kolada.

Andel sysselsatta. Statistik över sjukskrivningar från 2005 och framåt. Antalet som blir sjukskrivna på grund av skador har legat stabilt på omkring 50 000 sjukfall per år sedan år  Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro i samtliga län. Samtidigt sticker några län ut lite extra i statistiken. ”Unionen har missat att redovisa sjukfrånvaro som blir längre än ett år”, enligt Catharina Bäck.