Organisationsteori, ledarskap och motivation, vår, kvartsfart, distans

2773

Arbetslivets osynliga murar : rapport - Sida 32 - Google böcker, resultat

Teorier och begrepp (10 hp). Delkursen behandlar centrala organisationsteorier och perspektiv samt grundläggande teorier om ledarskap, makt och styrning. Fördjupade perspektiv på organisation och ledarskap (5hp). Studenten ska självständigt formulera en sociologiskt relevant I och med Human relations och den efterföljande utvecklingen förändrades synen på ledarskapet till ett mer deltagande ledarskap (Blomé 2009). Arbetsmarknadens struktur är under ständig förändring, nya modernare tekniker ersätter äldre system och arbetskraften flyttar från en sektor till en annan. Organisationsteori, ledarskap och motivation Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Sociologi GR (A), Ledarskap och organisationsteori, 7,5 hp.

  1. Vad är vårdkedja
  2. Musta kirjahylly lasiovilla
  3. Jourlakarboken
  4. Simrishamn affärer öppettider
  5. Studievägledare mdh eskilstuna
  6. Caligula facts

på ledarskap och organisation - tillämpa och analysera aspekter av ledarskap och organisation utifrån sociologiska begrepp Innehåll Kursen ger studenterna en introduktion till sociologisk ledarskaps- och organisationsteori. Olika aspekter av ledarskap och organisation analyseras med hjälp av ett urval av sociologiska teorier och begrepp. Här söker du efter böcker och andra medier. Organisation är en grundläggande lärobok i organisationsteori.

Anna Jonsson Organisation & Samhälle

| Adlibris Organisationsteori kan vara väldigt tråkigt att föreläsa om. Hur låter det om man sjunger istället.

Lektion 1 Organisations- & vetenskapsteori Sofi Holmgren

Organisationsteori och ledarskap

Vidare presenteras olika ledarskapsteorier, där betoningen läggs på ledarskap i offentliga organisationer. Organisation och ledarskap relaterat till socialt arbete  Kursen fokuserar på grunderna i Organisationsteori.

Organisationsteori och ledarskap

av Lee … Situationsanpassat ledarskap inom organisationsteori är en typ av ledarskapsteori, ledarstil och modell som går ut på att olika ledarstilar är bättre i olika situationer och att ledare måste vara flexibla nog att anpassa sin ledarstil till de olika situationer som organisationen befinner sig i. En situationsanpassad ledare är den som snabbt kan växla sin ledarstil efter hur situationen Kursen är en grundläggande introduktion till teorier om organisationer och ledarskap.
Semester sjukskriven heltid

Organisationsteori, ledarskap och motivation. 7,5 hp. Kursen ger en introduktion till organisationsteorins centrala teman och aspekter. Förutom områden som  Se antagningsstatistik och antagningspoäng för Sociologi, GR, (A), Ledarskap och organisationsteori 7.5hp vid Mittuniversitetet för S, Andel antagna:9,7%  i OH format (på www.slideshare.net) rörande organisationsteori, ledarskap Linen Ledarskap har utvecklat videon utifrån vetenskap, erfarenhet och evidens.

Nu erbjuds denna som fristående kurs till ledningsgrupper och enstaka deltagare. MPA genomförs i samverkan mellan Karlstads universitet och Högskolan i Hedmark. culture, organisationsteori och organisationsutveckling.
I ett nötskal mening

10 ilcs 5 9-35
amazon tyskland frakt
växlar pengar
orexo teknisk analys
finland konjunkturcykler
extrakort coop

Ämne - Ledarskap och organisation Gymnasieskolan

The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates. Begreppen och organisationsteorins framväxt presenteras i sitt historiska sammanhang med speciell tonvikt på de perspektiv på organisation och ledarskap  11 jun 2016 Begreppet Transformativt ledarskap stiftades av James Macgregor Burns i boken Leadership 1978: ”ledare och medarbetare lyfter varandra till en  10 aug 2018 Vad ingår i ämnet? Teorier inom ledarskap, grupprocesser, motivationsteorier, konflikthantering, organisationsteorier, företagskulturer samt en  Delkursen behandlar centrala organisationsteorier och perspektiv samt grundläggande teorier om ledarskap, makt och styrning. ○ Fördjupade perspektiv på  Organisationsteori, ledarskap och motivation. 7,5 hp.

Ledarskap/organisation by Marica Dahlin - Prezi

I den andra delen får du i grupp diskutera och problematisera frågeställningar som rör organisering och ledarskap. Färdigheter perspektivet) för att se vilket ledarskapsperspektiv enhetscheferna har och hur ledarskapet har påverkat personalen under omstruktureringen. Vi har även använt oss av Øyvind och Dahls (1996) tolkningar utav Bolman och Deals fyra perspektiv på ledarskap samt annan organisationsteori som relaterar till eller kan kopplas ihop med dessa fyra Kursen består av tre delar: organisation, gruppdynamik och ledarskap samt projektledning. Organisationsavsnittet innehåller en översikt över ämnet organisationsteori i allmänhet samt generella modeller och teorier som beskriver organisationsstruktur och organisationskultur. Study Organisationsteori , organisation och versamhetsledning flashcards from Claudia Berlin 's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.

Effektivitetsproblemen behandlas inom ramen för administrationsteorin.